Ostja poolt edastatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.